Projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

OKROGLA MIZA O ZAPOSLOVANJU OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

 

V petek, 13. maja 2022, sta Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) in Združenje bodi ZDRAV pripravila okroglo mizo o zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami. Dogodek se je odvijal v Izoli.

Cilj okrogle mize je bil izmenjava in pridobivanje informacij o možnostih, ki jih prinaša nova socialna zakonodaja, o različnih možnostih za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami in o pravnih okvirjih.

Organizirana je bila v okviru projekta Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada za obdobje 2017-2022. Projekt v partnerskem sodelovanju izvajajo OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj, OŠ Stanka Vraza Ormož, Združenje bodi ZDRAV in CIRIUS Vipava kot poslovodeči partner. Glavni namen projekta je vključevanje učencev s posebnimi potrebami v lokalno okolje, predvsem pa v konkretno delovno okolje. V projekt je vključenih 40 mladostnikov z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju.

Okroglo mizo sta moderirali ga. Adrijana Lampe Mikuž in ga. Špela Sluga, zaposleni v CIRIUS Vipava.

Po uvodnem nagovoru ravnatelja CIRIUS Vipava, g. Alojzija Adamiča, in predsednika društva Združenje bodi ZDRAV, g. Danila Korena, so nastopili učenci OŠ Dragotina Ketteja Novo Mesto skupaj z učiteljico gospo Darinko Pirc. Urban je zaigral na klavirju, David na ksilofonu in zvončkih, Anže pa na kahon.

Po nastopu učencev so spregovorile predavateljice.

Gospa Andreja Fak, koordinatorica projekta Program dodatnega usposabljanja iz CIRIUS Vipava, nam je povedala več o projektu PDU in predstavila delo vseh konzorcijskih partnerjev.

Sekretarka Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Damjana Peterlin, nam je predstavila novosti  Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Zakona o socialnem vključevanju invalidov ter spregovorila o stanju na področju invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov.

Gospa Katja Vatovec z Zavoda RS za zaposlovanje (Območna služba Koper) nam je predstavila izkušnje z zaposlovanjem oseb s statusom invalidne osebe in predstavila postopek zaposlitvene rehabilitacije.

Ga. Nina Mozetič, koordinatorica invalidskega varstva in osebne asistence s Centra za socialno delo Severna Primorska, je spregovorila o pristojnostih CSD na področju invalidskega varstva, o osebni asistenci ter predstavila postopek in pogoje za pridobitev statusa invalida.

Ga. Irena Juratovec in ga. Sladžana Čosić s podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva sta predstavili podjetje Želva, njihovo delovanje in konkreten primer zaposlitve osebe s posebnimi potrebami na zaščitenem delovnem mestu.

Po predavanjih se je razvila obsežna diskusija, v katero se je vključila tudi skrbnica projekta na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ga. Tjaša Koselj, ki je izvajanje projekta pohvalila in se pozitivno odzvala na predstavitev dela.

Udeleženci so se strinjali, da se projekt PDU uspešno izvaja. Ob zaključku projekta si želimo, da bi se nadaljevale vse te pozitivne možnosti, ki smo jih s projektom vzpostavili – sodelovanje z delodajalci, delo v konkretnem delovnem okolju in tudi ostale dejavnosti, skozi katere so mladostniki razvijali svoje interese in močna področja.

Sodelujoči konzorcijski partnerji so izpostavili željo, da bi evropski projekti dolgoročno pripomogli k oblikovanju novih programov, oblik izobraževanja in usposabljanja oseb s posebnimi potrebami, ki bi bili usmerjeni v usposabljanje za delo. Izpostavili so prav osebe z motnjo v duševnem razvoju. Želijo si več programov in oblik zaposlovanja za osebe, ki po 26. letu zaključijo šolanje, in bi bili prilagojeni njihovim sposobnostim ter dodatna možnost za vključevanje v delovni proces.

V razpravi so se sodelujoči dotaknili tudi področja osebne asistence, o vlogi osebnega asistenta pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami v delovno okolje. Udeleženci so razmišljali o težavah pri prehodu učenca iz šolskega okolja v delovno razmerje.

Prijetno druženje so zaokrožili učenci OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto in še enkrat s svojimi glasbenimi sposobnostmi navdušili udeležence.

Cilj okrogle mize je bil dosežen. Udeleženci so pridobili in si izmenjali informacije o tem, kaj vse se že izvaja na področju zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami.  Ob primerih dobrih praks so razmišljali o novih možnostih, ki bi jih na tem področju še lahko preizkusili in vpeljali v prakso. O svojih prizadevanjih so želeli ozavestiti širšo javnost in področju zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami dati nove, boljše priložnosti.

 

Mateja Rakič, Združenje bodi ZDRAV