DOGODKI
ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA IN DVODNEVNA IZMENJAVA UČENCEV IN MENTORJEV

zaključna konferenca vabilo in program

CIRIUS Vipava obiskali gostje iz Dolenjske in Štajerske

V petek, 23. 9. 2022, je potekala zaključna konferenca projekta Program dodatnega usposabljanja (PDU). Da je bil dogodek še bolj slovesen in odmeven, se zahvaljujemo Univerzi v Novi Gorici za brezplačen najem njihovih prostorov v Dvorcu Lanthieri, županu občine Vipava, gospodu Goranu Kodelji, za nagovor udeležencev in gospe doc. dr. Erni Žgur za pripravo in predstavitev analize projekta.

CIRIUS Vipava je na podlagi preteklih izkušenj pri projektu PDUO (Program dodatnega usposabljanja odraslih) oblikoval projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je čim večje vključevanje učencev v lokalno okolje, predvsem pa v konkretno delovno okolje.

V projektu je CIRIUS Vipava kot poslovodeči konzorcijski partner sodeloval še z OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto; OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj; OŠ Stanka Vraza Ormož in Združenjem bodi ZDRAV. Izvajali smo 6 modulov: Modul 1: PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE. Modul 2: IKT – seznanjanje in funkcionalna uporaba. Modul 3: SODELOVANJE V OBRTNIH STORITVAH. Modul 4: SKRB ZA OKOLJE. Modul 5: POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA. Modul 6: KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.

Z rezultati projekta smo zadovoljni, saj so učenci razvijali svoja močna področja, preizkusili so se v delovnih zaposlitvah, ki bi jih radi v življenju opravljali. Znanje in izkušnje, ki so jih učenci pridobili, uspeh pri delu in medsebojno razumevanje so prispevali k boljši samopodobi učencev.

Z dejavnostmi bi radi nadaljevali tudi po zaključku projekta, saj vidimo pozitive odzive učencev in tudi pripravljenost delodajalcev, da bi z aktivnostmi nadaljevali. Učenci si želijo še naprej odhajati na delo k delodajalcem, ki so jih obiskovali pretekla leta.

Da bi lahko to usposabljanje izvajali čim bolj kakovostno, si želimo podobnih projektov ter da bi se v okviru učnega načrta za prilagojeni izobraževalni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter učnega načrta za 6. stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja prilagodile vsebine, s katerimi bi zagotovili pridobivanje delovnih izkušenj za vstop oseb s posebnimi potrebami na trg dela. Poleg tega si želimo, da bi se oblikovale inovativne oblike dela, s katerimi bi se osebe s posebnimi potrebami lažje vključevale na trg dela.

V sklopu konference je potekala tudi dvodnevna izmenjava učencev in učiteljev s partnerskih šol. Učenci in zaposleni v CIRIUS Vipava so gostom razkazali znamenitosti Vipave. Skupaj smo se sprehodili do dvorca Zemono in do Gradišča pri Vipavi, od koder smo opazovali čudovit sončni zahod nad Vipavsko dolino. Zvečer so se učenci pomerili med sabo še na PDU ima talent, kjer smo ugotovili, da je med nami veliko različnih talentov. V soboto smo se z učenci in gosti odpravili po vodni poti s pomočjo aplikacije TeachOUT. Za zaključek pa smo se posladkali še s sladoledom. Naši učenci in učenci partnerskih šol so tako med seboj stkali prijateljske vezi, zato ob slovesu ni manjkalo objemov in lepih besed, da se ponovno srečamo.

Mentorica Katarina Rudolf Kavčič

OKROGLA MIZA O ZAPOSLOVANJU OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava in Združenje bodi ZDRAV
sta v petek, 13. maja 2022, ob 10.00 pripravila OKROGLO MIZO O ZAPOSLOVANJU OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI. Dogodek je bil izveden v okviru projekta Program dodatnega usposabljanja, potekal pa je v Izoli.

vabilo in program okrogla miza 2022

Okrogla miza je bila organizirana v okviru projekta Program dodatnega usposabljanja – PDU (2017-2022), ki ga sofinancirata Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Glavni namen projekta je čim večje vključevanje učencev s posebnimi potrebami v lokalno okolje, predvsem konkretno delovno okolje.

Vodili sta jo ga. Adrijana Lampe Mikuž in ga. Špela Sluga. Po nagovoru g. Alojzija Adamiča, ravnatelja CIRIUS Vipava, in g. Danila Korena iz Združenja bodi ZDRAV, so učenci OŠ Dragotina Ketteja Novo Mesto skupaj z učiteljico Darinko Pirc zaigrali nekaj skladb. Po nastopu je koordinatorica projekta ga. Andreja Fak iz CIRIUS Vipava predstavila projekt. Na okrogli mizi so s predstavitvami in v razpravi o možnostih socialnega vključevanja in zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami sodelovale še ga. Damjana Peterlin, sekretarka Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Katja Vatovec iz Zavoda RS za zaposlovanje, ga. Nina Mozetič, koordinatorica invalidskega varstva in osebne asistence iz Centra za socialno delo in ga. Irena Juratovec ter ga. Sladžana Čosić iz podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva.

Dosegli so cilj okrogle mize. Podanih je bilo ogromno informacij o možnostih, ki jih prinaša nova socialna zakonodaja, o različnih možnostih za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami in o pravnih okvirjih.

 

Mateja Rakič, Združenje bodi ZDRAV

 

 

STROKOVNI POSVETI IN IZMENJAVE UČENCEV

POSVET IN IZMENJAVA UČENCEV PRI PROJEKTU PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA (PDU) NA OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ

Že je tu novo šolsko leto in pri projektu PDU smo začeli zelo aktivno. V četrtek, 16. septembra je potekal Strokovni posvet o zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami, naslednji dan pa izmenjava vseh učencev, ki so vključeni v projekt PDU. Poleg CIRIUS Vipava, so v projekt vključeni še učenci OŠ Stanka Vraza Ormož, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto in OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj.

Tokrat je bila gostiteljica dogodka OŠ Stanka Vraza Ormož in srečanje bi moralo potekati v živo na njihovi šoli. Žal pa to ni bilo mogoče zaradi epidemije koronavirusa in smo srečanje izvedli na daljavo.

Tako smo se v četrtek ob 17h zbrali na videokonferenci. Najprej nas je pozdravila ga. Kristina Podgorelec, mentorica na OŠ Stanka Vraza Ormož. Sledilo je predavanje g. Marina Vučića, ki je ravnatelj na Centru za vzgojo in izobraževanje Tomislav Špoljar v Varaždinu. Predstavil nam je Prehod mladih iz šol s prilagojenim programom v republiki Hrvaški. Ustvarila se je diskusija, kjer so tudi ravnatelji ostalih šol predstavili svoja mnenja glede omenjene problematike in iskali rešitve za naprej. Vsi so se strinjali, da projekti, kot je Program dodatnega usposabljanja, zelo dobro vplivajo na socialno vključenost oseb s posebnimi potrebami in pripomorejo k večji ozaveščenosti javnosti na to temo.

Na koncu je sledila predstavitev dela, ki poteka pri projektu PDU na vseh vključenih šolah. Mentorice so predstavile delodajalce, s katerimi sodelujejo in načine, na katere so prilagodile delo v času epidemije koronavirusa, ko učenci niso smeli zapuščati šol in odhajati k delodajalcem.

Naslednji dan so bili na vrsti učenci, ki so že pred srečanjem dobili nalogo, da pripravijo predstavitev svojega kraja in izdelajo eno sladico, ki je značilna za njihovo regijo. Tako smo se ob 9h povezali preko videokonferenčnega klica in spoznavali Ormož, Novo mesto, Črnomelj in Vipavo. Učenci so si izmenjali recepte za naslednje sladice – ajdovo pogačo, jabolčni zavitek, štruklje in pašta kremo. Vse sladice so učenci sami pripravili, naredili so pa tudi predstavitve s fotografijami in opisom postopka priprave sladice. Vzdušje je bilo sproščeno in prijateljsko, kako lepo bi šele bilo, če bi se lahko srečali v živo!

Špela Sluga, mentorica projekta PDU

Na OŠ Dragotina Ketteja je zgledalo takole:

STROKOVNI POSVET

IZMENJAVA

V Cirius Vipava je zgledalo takole:

STROKOVNI POSVET CIRIUS VIPAVA

V sredo, 14. 4. 2021, ob 17.00 je preko zoom videokonference potekal Posvet projekta PDU.

V Cirius Vipava je zgledalo takole:

Ob predstavitvi so bile predstavljene tudi animacije, ki predstavljajo delo pri projektu in so delo našega učenca:

Projekt – Animacije

Več si lahko preberete v članku mentorice Bojane Klančičar:

Strokovni posvet

https://mestnik.si/strokovni-posvet-o-projektu-programa-dodatnega-usposabljanja/

IZMENJAVA UČENCEV CIRIUS VIPAVA

Izmenjavo učencev, vključenih v PDU smo izvedli preko ZOOM videosrečanja v petek, 2. 10. 2020, od 10.00 do 12.00.

Sodelovali so učenci vseh konzorcijskih partnerjev: OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, OŠ Stanka Vraza Ormož in CIRIUS Vipava.

Učenci so predstavili svoje delo pri PDU in predstavili rezultate skupnega projekta: peka kruha na način, kot ga tradicionalno pripravijo v njihovem kraju.

 

Ekipa PDU CIRIUS Vipava je spodaj v galeriji:

 

 

 

 

SREČANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE IN DELODAJALCE

SREČANJE ZA STARŠE V CIRIUS VIPAVA

V sredo, 15. 9. 2021, je potekalo srečanje za starše učencev, ki so vključeni v projekt PDU.

S starši smo se zaradi razmer v zvezi s COVID 19 srečali kar na dvorišču našega centra. V sproščenem vzdušju so starši lahko spremljali predstavitev projekta ter delo učencev.

Mentorice in koordinatorici so predstavile tudi težave, na katere smo naleteli zaradi izpolnjevanja pogojev PCT. Na koncu pa so s starši bolj individualno poklepetale tudi o delu in željah glede dejavnosti za njihove otroke.

SREČANJE Z DELODAJALCI V CIRIUS VIPAVA

V petek, 8. novembra 2019, smo v CIRIUS Vipava deževno popoldne izkoristili za izobraževanje in prijetno druženje delodajalcev, koordinatorice in mentoric projekta PDU.

Predstavitvi projekta in prilagoditev, ki jih ciljna populacija potrebuje za kvalitetno vključitev na trg dela, je sledila praktična preizkušnja v vožnji z invalidskimi vozički in uporabi komunikatorja.

Srečanje sta popestrili tudi dve učenki.

Maruša je z veseljem delila svoje izkušnje z delom v projektu ter predstavila video o Vipavi, ki ga je s prijatelji izdelala v lanskem šolskem letu. Larisa pa je goste pogostila s kavo in sladkimi dobrotami in tako pokazala znanje in spretnosti, ki jih je pridobila v okviru modula pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo ter gospodinjska opravila.

Vesele smo, da so se delodajalci odzvali na naše povabilo in da smo skupaj preživeli čudovito popoldne.

Koordinatorica in mentorice projekta

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV, VKLJUČENIH UČENCEV IN ZUNANJIH IZVAJALCEV

Ta srečanja potekajo na vseh v projekt vključenih šolah.

Velikokrat potekajo tudi individualno s posameznim staršem ali delodajalcem.

konferenca MREŽA ZNANJA 2019
V četrtek, 5. decembra, smo na konferenci Mreža znanja 2019, ki jo organizira ARNES, poleg drugih dejavnosti v Cirius, predstavili tudi dejavnosti na področju IKT v okviru projekta PDU.

Več o konferenci si lahko preberete na spletni strani: https://mrezaznanja.si/

Naš prispevek si lahko preberete na povezavi: https://mrezaznanja.si/2019/11/15/raba-ikt-pri-otrocih-in-mladostnikih-z-motnjo-v-dusevnem-razvoju/.

UČENCI
IZREDNE RAZMERE
MAJ, JUNIJ 2021

Učenci so po dolgem času zopet lahko nadaljujejo z delom pri delodajalcih. Tako zopet odhajajo v podjetje TAXA, v Lavričevo knjižnico Ajdovščina, v Kamp TURA, v trgovino DM.

Hvala vsem, ki so omogočili, da je pridobivanje delovnih izkušenj v neposrednem delovnem okolju lahko zopet steklo.

POMLAD 2021

Delo pri PDU poteka prilagojeno glede na razmere. Delo pri delodajalcih smo nadomestili z delom v Cirius Vipava.

Učenci tako nadaljujejo z delom na vrtu, z gospodinjskimi opravili, s pisarniškim delom, z delom v šolski knjižnici, v kokošnjaku, skrbijo za urejeno okolico, kakovostno preživljajo prosti čas, ustvarjajo animacije, ilustracije, fotografirajo, obnavljajo staro pohištvo …

Ogledate si lahko film, ki predstavlja naše delo: https://youtu.be/pliz5Ox3Z1E

Mentorice PDU

JESEN 2020
Pozdravljeni!

Koronavirus nam je v jeseni 2020, tako kot že spomladi, zaprl poti do delodajalcev, druženja ter pridobivanja delovnih izkušenj. Smo se pa kljub temu znašli in naše delo poteka naprej tako, kot najbolje lahko.

Zapise o vsem, kar počnemo, si lahko pogledate pod zavihki posameznih šol.

Pogledate si lahko film s fotografijami in posnetki našega skupnega dela.

 

Mentorica Adrijana Lampe Mikuž

 

V času, ko smo doma, se učenci posvečajo domačim in gospodinjskim opravilom. Preko pisem in slik sporočajo, da se dobro počutijo in doma pridno sodelujejo pri vseh domačih opravilih:

 • pospravljajo posodo,
 • pomagajo pri kuhanju,
 • izdelujejo klobase,
 • oskrbijo kokoši,
 • pomagajo pri spravljanju drv,
 • prinašajo drva v hišo,
 • zakurijo v peči,
 • pomagajo pri popravljanju balkonskih ograj,
 • pospravijo si sobo,
 • odnašajo smeti,
 • pospravljajo perilo,
 • dajejo sušit perilo,
 • likajo,
 • pospravijo vrečke iz trgovine iz avtomobila,
 • pripravijo mizo za kosilo, pobrišejo mizo, pospravijo mizo,
 • pometajo,
 • pomivajo okna
 • in še veliko veliko drugega.                                                                 Mentorica Andreja Fak

POMLAD 2020

DELO NA DALJAVO V PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA

Učenec Dominik Česnik, CIRIUS Vipava

DELO NA DALJAVO NA PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA

DELO NA DALJAVO NA PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA

V času od 16. marca 2020 naprej je zaradi varovanja zdravja naših učencev in vseh ostalih zaprt tudi naš CIRIUS. To pa ne pomeni, da doma samo sedimo in gledamo v zrak. Naše mentorice učence spremljajo in ugotavljajo, da so naši učenci že brez navodil zelo pridni in delavni: doma pridno pomagajo pri raznih opravilih (zlagajo drva, delajo na polju, sadovnjaku in v hlevu, opravljajo gospodinjska opravila, pomagajo v delavnicah …). V prostem času pa ustvarjajo tisto, za kar med šolo zmanjka časa in prav tako bogati njihova življenja in osebnosti. Najlepša hvala vsem staršem, ki jih pri tem spodbujate in spremljate ter pomagate. Naše mentorice z učenci sodelujejo, jih motivirajo, svetujejo, dajo kakšno idejo. Predvsem pa so podpora učencem in staršem. Tudi če so stiki omejeni na tehnološke pripomočke, so toliko bolj osebni in pristnejši.

Učenci doma opravljajo različna dela: pomagajo na kmetiji, pri gospodinjskih opravilih, na njivah in vrtovih in pri raznih dejavnostih njihovih družinskih članov. Tako pridobivajo izkušnje na različnih področjih dela. Učenci, ki so vključeni v modul IKT, zelo zavzeto ustvarjajo filmčke, sodelujejo z mentorico in med seboj preko telefona, e-pošte, Messengerja. Doma oblikujejo animacije in rišejo motive iz svojih fotografij.

Komaj čakamo, da pokažemo, česa vse smo se in se še bomo v tem času naučili, novega spoznali.

Bodite zdravi!

EKIPA PDU

UČIMO SE VEŠČIN KUHANJA, VRTNARJENJA, ŠIVANJA TER OPRAVLJANJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL

V januarju, ko je bilo zunaj še mrzlo, smo se greli v šolski kuhinji ob peki različnega peciva in zdravih dobrot.

V februarju smo že pričeli z delom v okolici šole. Z učiteljico Nino smo uredili in skrbeli za čisto okolico šole. Z učiteljico Martino pa smo morali vzeti v roke lopate in prekopati ter urediti šolski vrt. Dela je bilo veliko, saj smo uredili kompostnik in okolico šolskega vrta. Tako smo s skupnimi močmi pripravili vrt za spomladansko saditev.

Urili smo se tudi v šivanju in tako že s pridobljenim znanjem od pouka sešili različne izdelke za DAN ŽENA. Čeprav smo morali zgodaj v mesecu marcu ostati doma, nam dela ni zmanjkalo. Učiteljici sta nama pripravili veliko zadolžitev za delo doma. Dnevnik opravil sva hitro napolnili z različnimi nalogami, ki sva jih doma opravili samostojno ali pa sva pomagali staršem. Tako smo si dneve zapolnili z barvanjem pirhov za veliko noč, s peko venčkov in pogače, čiščenjem, pripravo miz za kosilo, setvijo …

Učenci in mentorici Nina in Martina iz Osnovne šole Milke Šobar – Nataše Črnomelj

KOKOŠKE V ČASU ZAPRTJA CIRIUSA ZARADI KORONAVIRUSA

Prišel je petek 13. marec, ko smo učenci in učitelji izvedeli, da se bomo morali za nekaj časa posloviti od naše šole in ostati doma. Takrat se je pojavilo vprašanje – kaj pa kokoške? In prav kmalu so našle svoj začasni dom, saj je g. Franc iz Dupelj pri Vipavi prijazno ponudil, da lahko prevzame skrb zanje.

G. Franc pove, da so Pepa, Daka in Ulka (kot so jih poimenovali naši učenci) zelo pridne in vsak dan nesejo jajca. Na nov dom so se hitro privadile, saj je prostoren in večino dneva preživijo zunaj. Dobile pa so družbo – 8 zajčkov in 10 novih kokošk. Vseeno pa se bo lepo vrniti nazaj v šolo, k svojim učencem.

 Mentorica Špela Sluga iz CIRIUS Vipava

 

IZJAVE UČENCEV

JAZ SEM MARK. VKLJUČEN SEM V PROJEKT PDU. V LANSKEM ŠOLSKEM LETU SEM SKUPAJ Z MENTORICO TINO, DOMINIKOM IN ALEKSOM UREJAL OKOLICO V KAMPU TURA IN SKRBEL ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV. LETOS PA BOM OPRAVLJAL PISARNIŠKA DELA. RAZNAŠAL BOM TUDI POŠTO. DANES SEM UNIČEVAL DOKUMENTE.

Učenec Mark Rustja 

SPOMINI UČENCEV NA DELO V PROJEKTU PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA, KI SMO GA IZVAJALI DO ZAPRTJA ŠOLE

Ema Škrlj, CIRIUS Vipava, DELO V DM:

“Na delo odhajam v trgovino DM v Ajdovščino. Tam polnim police in pogledam, če je kakšnemu izdelku pretekel rok uporabe. Najraje sem pri policah s kozmetiko in modnimi dodatki. Delo opravljam rada in vse mi je všeč. Zaposleni so prijazni in vedno dobre volje. Naslednje leto bi še hodila, ker se počutim pomembno, da tudi jaz hodim v službo.”

Mateja Hudorovič, CIRIUS Vipava:

“V tem šolskem letu pri projektu hodim v službo kar na dve podjetji. Dvakrat na mesec grem v Avtohišo Lavrenčič. Tam čistim avtomobile in obiščem mehanično delavnico, kjer mi mehaniki pokažejo dele avtomobilov. Dvakrat na mesec pa skupaj s sošolko Leo grem v podjetje TAXA. Tam spoznavam pisarniško delo: kopiram in natisnem račune in druge dokumente, jih spenjam in zlagam v registrator, vlagam dokumente v ovojnice, vnašam podatke v  računalnik. Moje najljubše delo pa je uničevanje dokumentov. Pri dejavnostih odlično delam in druge spodbujam, da je delo čim prej opravljeno. Na koncu pa rada popijem kakšno kavico.”

Maruša Mekina, CIRIUS Vipava:

“Tudi v tem šolskem letu sem vključena v projekt PDU. Letos pa ne hodim več delat v podjetje TAXA, ampak hodim v Lavričevo knjižnico Ajdovščina. Gospa Marija nas vedno prijazno sprejme in pripravi delo. Velikokrat urejam slikanice po abecedi, najraje pa opremljam knjige za odpis: v knjigo dam žig z napisom ODPISANO in z datumom odpisa, na zadnjo platnico pa nalepim nalepko z napisom ODPISANO GRADIVO.Vem, da je zame dobro, da poskusim kaj novega izven centra, zato se potrudim, da na delo odhajam čim bolj dobre volje. Zelo rada drugim povem o svojih doživetjih. Najbolj je zanimivo takrat, ko naju z mentorico Adrijano preseneti dež ali burja.”

Lenka Razinger, CIRIUS Vipava:

“Že tretje šolsko leto pridobivam delovne izkušnje v Lavričevi knjižnici Ajdovščina. Gospa Marija mi vedno pripravi zanimivo delo. V knjižnici urejam slikanice po abecedi, s samolepilno folijo zavijam nove knjige, izrezujem motive za ustvarjanje na urah pravljic, opremim knjige, namenjene za odpis, z žigom in nalepko, seznanila sem se tudi s posebnim programom, s katerim sem preko računalnika vnašala prenovljene knjige v sistem. Najraje zavijam nove knjige. Takrat sem v pisarni gospe Marije. Zelo lepo je skupaj z njo po opravljenem delu popiti kakšno kavico.”

 

IZMENJAVA UČENCEV

CIRIUS Vipava obiskali gostje iz Dolenjske in Štajerske

V petek, 23. 9. 2022, je potekala zaključna konferenca projekta Program dodatnega usposabljanja (PDU). Da je bil dogodek še bolj slovesen in odmeven, se zahvaljujemo Univerzi v Novi Gorici za brezplačen najem njihovih prostorov v Dvorcu Lanthieri, županu občine Vipava, gospodu Goranu Kodelji, za nagovor udeležencev in gospe doc. dr. Erni Žgur za pripravo in predstavitev analize projekta.

V sklopu konference je potekala tudi dvodnevna izmenjava učencev in učiteljev s partnerskih šol. Učenci in zaposleni v CIRIUS Vipava so gostom razkazali znamenitosti Vipave. Skupaj smo se sprehodili do dvorca Zemono in do Gradišča pri Vipavi, od koder smo opazovali čudovit sončni zahod nad Vipavsko dolino. Zvečer so se učenci pomerili med sabo še na PDU ima talent, kjer smo ugotovili, da je med nami veliko različnih talentov. V soboto smo se z učenci in gosti odpravili po vodni poti s pomočjo aplikacije TeachOUT. Za zaključek pa smo se posladkali še s sladoledom. Naši učenci in učenci partnerskih šol so tako med seboj stkali prijateljske vezi, zato ob slovesu ni manjkalo objemov in lepih besed, da se ponovno srečamo.

Mentorica Katarina Rudolf Kavčič

 

IZMENJAVA UČENCEV NA DALJAVO – OŠ DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO 

 

PRISPEVKI V MEDIJIH
KNJIGA NAŠE UČENKE - Jaz, Klaudija

Ob zaključku projekta je bila izdana knjiga naše učenke Klaudije Gavrilove z naslovom Jaz, Klaudija. Učenka v svoji izpovedi pripoveduje o sprejemanju same sebe, kako se sooča z različnimi izzivi. Sebi in drugim želi pokazati, kaj vse zmore, kaj vse je že dosegla. Želimo si, da pri osebah s posebnimi potrebami vidimo njihove uspehe, močna področja, dosežke. Dajemo jim priložnosti, da se izrazijo, da so lahko uspešni. Avtobiografija Jaz, Klaudija je ena od teh priložnosti. Klaudiji iskreno čestitamo za njen uspeh, se veselimo z njo in smo ponosni nanjo. 

Mentorica Adrijana Lampe Mikuž

Priročnik Projekt PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA

Ob zaključku projekta je bila izdana publikacija, priročnik, z naslovom Projekt Program dodatnega usposabljanja, ki je razdeljen na štiri vsebinske sklope.

Urednice (Adrijana Lampe Mikuž, Andreja Fak, Tatjana Pregeljc, Špela Sluga, Katarina Rudolf Kavčič) so zapisale takole:

“Priročnik smo razdelili na štiri vsebinske sklope, da bi projekt čim bolj celostno spoznali.

V prvem delu priročnika boste našli splošne informacije o projektu. Predstavili pa se vam bodo tudi vsi konzorcijski partnerji, ki so v projektu sodelovali.

V drugem delu priročnika so predstavljene aktivnosti, ki so jih v okviru modulov izvajale vzgojno-izobraževalne ustanove in nevladna organizacija.

V tretjem delu si lahko preberete o rezultatih raziskave, ki so jo skupaj z zunanjo evalvatorico soustvarili mentorice, delodajalci, starši in učenci, vključeni v projekt.

V zadnjem delu priročnika najdete priloge in v njih predloge, ki lahko pomagajo vsem nam in vam pri nadaljevanju ciljev projekta in vzpostavljanju oblik zaposlitev, ki osebam s posebnimi potrebami nudijo nekaj več.

Priročnik je namenjen vsem, ki iščete ideje za nove začetke, nove priložnosti, nove dobre prakse, tistim, ki iščete možnosti, da bi osebam s posebnimi potrebami izboljšali kakovost življenja.”

Priročnik najdete v CIRIUS Vipava ali v okoliških knjižnicah.

Vabimo vas, da v njem najdete idejo, ki j boste uporabili pri svojem delu.

OBJAVE V MEDIJIH

Mentorice in koordinatorice smo delo učencev pri PDU objavljale v različnih medijih.

Povezave do objav lahko najdete v spodnjem dokumentu.

OBJAVE

radio ROBIN

Vanja Trkman: S PDU-jem bi v CIRIUS Vipava še nadaljevali

S PDU-jem bi v CIRIUS Vipava še nadaljevali – Robin

radio PRIMORSKI VAL

Ana Štokelj: ZAKLJUČNA KONFERENCA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA – Primorski val – Radio Odmev in Alpski val

____________________________________________________________________________________

V sredo, 15. 12. 2021, nas je na stojnicah v Vipavi obiskala novinarka Ana Štokelj in 21. januarja 2022 pripravila prispevek na radiu PRIMORSKI VAL: http://www.primorskival.si/novica.php?oid=16751

Poslušate lahko tudi naše izjave:

Učenka Blažka si želi postati novinarka, zato je gospe Ani postavila nekaj vprašanj o njenem delu in poklicu.

Izjavo za poslušalce so dali tudi naši učenci Ema, Blažka in Žan.

Poglejte si objavo na njihovi spletni strani http://www.primorskival.si/novica.php?oid=16590

objava v spletnem časopisu ČASORIS
V sredo, 8. 4. 2020, je spletni časopis Časoris objavil delo v okviru projekta PDU.

Preberite si članek: Moje najljubše delo je uničevanje dokumentov.

Tam si lahko ogledate tudi film, ki prikazuje delo vseh učencev in mentoric.

PRISPEVKI CIRIUS Vipava

V aprilu 2022 je bil objavljen članek v časopisu Latnik in na MojaObčina.si:

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/ajdovscina/Latnik_241_april_2022_MojaObina..pdf (str. 17)

https://www.mojaobcina.si/vipava/novice/program-dodatnega-usposabljanja-1.html

V decembru 2021 je bil o našem delu pri projektu objavljen članek v Primorskih novicah in na Facebook strani Primorskih novic. Pripravila ga je novinarka ga. Saša Dragoš.

V novembru 2021 je bil objavljen članek v časopisu Latnik in na MojaObčina.si:

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/ajdovscina/Latnik_november_236_web..pdf (str. 17)

V juniju 2021 je bil objavljen članek v časopisu Latnik in na MojaObčina.si:

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/ajdovscina/Latnik_232_JUNIJ_WEB..pdf (stran 25)

https://www.mojaobcina.si/vipava/novice/program-dodatnega-usposabljanja-v-cirius-vipava-1.html

V marcu in aprilu 2020 so bili objavljeni članki v Vipavskem glasu in Latniku (stran 19):

file:///D:/PDU%2019-20/dogodki/%C4%8Dlanki/Latnik_219_april2020_web..pdf (stran 19)

 

PRISPEVKI OŠ MIlke Šobar - Nataše ČRNOMELJ
PRISPEVKI OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto

Članek: Intervju Gašper Ljubi v glasilu Krožišče, Glasilo Krajevne skupnosti Bučna vas in Turistično-športnega društva Bezgavec (december 2021) (str. 18)

https://www.novomesto.si/mma/krozisce_2021/2021121320245393/

Članek: IZMENJAVA UČENCEV V PROJEKTU PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA, TUDI TOKRAT NA DALJAVO (september 2021)

https://dknm.splet.arnes.si/2021/09/18/izmenjava-ucencev-v-projektu-program-dodatnega-usposabljanja-tudi-tokrat-na-daljavo/

Članek: STROKOVNI POSVET O PROJEKTU PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA (september 2021)

https://dknm.splet.arnes.si/2021/09/18/strokovni-posvet-o-projektu-program-dodatnega-usposabljanja-3/

Članek: GAŠPER LJUBI SKRBI ZA ČISTO OKOLJE IN ZAKLJUČUJE ŠOLANJE (junij 2021)

Članek: PROJEKT PDU SMO TUDI V LETU DELA NA DALJAVO USPEŠNO PRIPELJALI DO KONCA (junij 2021)

Članek o Strokovnem posvetu, ki ga je objavila koordinatorica in mentorica projekta na OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, Bojana Klančičar (6. 5. 2021):

https://mestnik.si/strokovni-posvet-o-projektu-programa-dodatnega-usposabljanja/

Članek, ki so ga v OŠ Dragotina Ketteja objavili v lokalnih novicah (september 2019):

https://www.lokalno.si/2019/09/17/225276/zgodba/Krompirjada_prazen__pecen__s_sirom_in_v_zerjavici/

PRISPEVKI OŠ Stanka Vraza Ormož
Prispevki o programu v medijih:

CIRIUS Vipava: SNEMANJE PRISPEVKA ZA ODDAJO INFODROM
V sredo, 4. 12. 2019 nas je obiskala snemalna ekipa oddaje Infodrom. Predstavili smo jim projekt PDU, kamera pa je pri delu ujela tudi Žana, Klavdijo in Ljubico.  Žan je predstavil skrb za kokoši in veščine, ki so potrebne za opravljanje gospodinjskih opravil. Klavdija je predstavila svojo razstavo fotografij, Ljubico pa so ujeli pri delu v ateljeju Stvari. Poglejte si fotografijo s snemalno ekipo na FB strani https://www.facebook.com/search/top/?q=klekljanje%20kete&epa=SEARCH_BOX

Prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/5813

Bila je odlična izkušnja!

E-točka, CIRIUS Vipava
V Cirius Vipava svoje delo pokažemo tudi v E-točki in na oglasni deski avle.

STARA SPLETNA STRAN
Vsa ekipa PDU vas lepo pozdravlja na novi spletni strani, kjer bomo v šolskem letu 2019/20 sproti objavljali prispevke o našem delu.

Starejše objave iz šolskih let 2017/2018 in 2018/19 pa lahko dobite na povezavi http://pdu.splet.arnes.si/

Povabljeni ste k spremljanju našega dela.

EKIPA PDU