Modul 1:

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE

TRANZICIJSKI INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM
Za vsakega posameznika, vključenega v projekt, se sestavi Tranzicijski individualiziran program, ki vsebuje močna področja vključenega posameznika, njegove interese in življenjski načrt.
PRIPRAVA IN SPREMLJANJE
Za vsakega predstavnika ciljne populacije je izbrana primerna inovativna oblika dela, ki jo opravlja ob pomoči mentorja in postopno  pridobiva na samostojnosti. Vključene učence se spodbuja k prevzemanju odgovornosti, kar utrjuje razvoj kompetenc in delovnih veščin za zaposlitev. Ob delu pridobivajo konkretna znanja, ki so potrebna za vključevanje v delovni proces ter izoblikovanje primerne inovativne oblike dela.

Tranzicijski individualiziran program omogoča sprotno evalvacijo, prilagoditve in morebitne spremembe.

KNJIŽNA POPSLASTICA
https://dknm.splet.arnes.si/2020/02/12/udelezili-smo-se-knjizne-popslastice-s-sebastianom-cavazzo-v-knjiznici-mirana-jarca/

 

IZJAVE UČENCEV
https://dknm.splet.arnes.si/2020/05/18/spomini-ucencev-na-delo-v-projektu-program-dodatnega-usposabljanja-ki-smo-ga-izvajali-do-zaprtja-sole/

Modul 3:

OBRTNE STORITVE

DRUGE DEJAVNOSTI
https://dknm.splet.arnes.si/2019/09/18/urban-in-anja-v-okviru-projekta-pdu/
Modul 5:

POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA

KROMPIRJADA

KROMPIRJADA 

http://www.dolenjskanews.com/foto-s-svojim-krompirjem-do-okusnih-dobrot-os-d-kette/

Članek, ki so ga v OŠ Dragotina Ketteja objavili v lokalnih novicah (september 2019):

https://www.lokalno.si/2019/09/17/225276/zgodba/Krompirjada_prazen__pecen__s_sirom_in_v_zerjavici/

PDU NA DALJAVO
http://dknm.splet.arnes.si/2020/06/19/delo-na-daljavo-v-programu-dodatnega-usposabljanja/

DELO NA DALJAVO NA PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA

junij 2020

Naše delo na daljavo se nadaljuje, saj se skupine učencev iz različnih razredov med seboj ne smemo družiti in tako bo ostalo do konca šolskega leta. Preko e-pošte in po telefonu se dogovarjamo o delu, ki ga bomo opravljali doma. Pogovarjamo se tudi preko HANGOUTS-a in MEET-a. Učenci se še vedno trudijo z različnimi gospodinjskimi opravili, tokrat smo dali poudarek obešanju, zlaganju in likanju perila. Mentorica Bojana Klančičar

Več si poglejte v spodnjem prispevku:april 2020

V programu dodatnega usposabljanja se trudimo ostati aktivni tudi po tem, ko smo morali zaradi  korona virusa ostati doma. Preko e-pošte in po telefonu smo se dogovorili, da bodo učenci doma opravljali različna dela, dobili so nekaj predlogov.

Mentorica Bojana Klančičar

Več si poglejte v spodnjem prispevku:

https://dknm.splet.arnes.si/2020/04/25/delo-na-daljavo-na-programu-dodatnega-usposabljanja/